S čím potřebujete dnes pomoci?

Verze léto 2019

Custom Entity Types

Vlastní typy subjektů

Subjekty jsou stavebními kameny vašeho Knowledge Graph. Jsou to místa, kam ukládáte informace, které hledají vaši zákazníci. Stejným způsobem, jakým vám platforma Yext vždy pomáhala řídit dohledatelnost vašich míst pomocí úvodních stránek, to nyní můžete udělat se vším ostatním. Vytvořením vlastních subjektů, jako jsou pracovní místa, obslužné oblasti nebo inventář, můžete na svých stránkách poskytovat odpovědi ověřené značkou pro zvýšenou dohledatelnost. Propojením těchto subjektů dohromady můžete snadno odpovídat na otázky, které na vás zákazníci mají.
K dispozici klientům s balíčkem Base nebo balíčkem vyšší úrovně.

Vlastní typy polí

Vlastní pole jsou to, co dává vlastním subjektům jejich individuální charakteristiky. Přidáním vlastních polí můžete určit, které vlastnosti má každý subjekt mít a zobrazit tyto vlastnosti na stránkách. Například vlastní typ pole pro propagační nabídku může mít dílčí pole jako název, fotografie, datum vypršení platnosti nebo popis.
K dispozici klientům s balíčkem Base nebo balíčkem vyšší úrovně.

Custom Field Types
Home Screens

Domovská obrazovka

Nyní můžete vytvořit vlastní domovskou obrazovku s moduly zobrazujícími důležité informace jako recenze čekající na odezvu, zprávy s analýzou, užitečné odkazy a další údaje, o kterých se domníváte, že jsou pro vaše uživatele nejzásadnější.
K dispozici klientům s balíčkem Base nebo balíčkem vyšší úrovně.